Prawo
Innowacje
Nauka

Konferencja Naukowa

Projekt PIN

Nowoczesny model współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Konferencja

Konferencja, podczas której przedstawiciele nauki i biznesu wypracują nowoczesny model współpracy

Publikacja

W ramach projektu zostanie wydany specjalny numer czasopisma „Torun International Studies” (100 pkt ministerialnych)

Badania

Badania przeprowadzone na raportach Polskiej Komisji Akredytacyjnej określą dobre praktyki oraz aspekty wymagające udoskonalenia.

Współpraca

Jednostki zainteresowane współpracą przy tworzeniu tej i innych inicjatyw na rzecz nauki, innowacji i bznesu - skontakuj się z nami

"Prawo, Innowacje, Nauka - nowoczesny model współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym"

To 2-dniowa ogólnopolska konferencja naukowa skierowana do przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się współpracą sektora szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W czasie konferencji zaprezentowane zostaną osiągnięcia i dobre praktyki w zakresie UBC (University-Business Cooperation) w Polsce, w tym najnowsze wyniki badań naukowych poświęcone tej problematyce.

* udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny 

** zapisy trwają do 26.03.2023

*** ewentualne rezygnacje z udziału w konferencji można przesłać do 15.04.2023 na adres email, po tym czasie dana osoba może zostać obciążona kosztami udziału

**** Organizatorzy zastrzegają możliwość wprowadzenia limitu zgłoszeń z danego podmiotu

Keynote Speakers

Poznaj ekspertów, którzy chętnie podzielą się wiedzą

Nasi Partnerzy

Projekt „Prawo, Innowacje, Nauka – nowoczesny model współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym finansowany jest w ramach umowy DNK/SN/549380/2022 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

O projekcie

Projekt „Prawo, Innowacje, Nauka – nowoczesny model współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym” finansowany jest w ramach umowy DNK/SN/549380/2022 ze środków Ministra Edukacji i Nauki. 

Social Media

konferencjapin@gmail.com