Prelegenci

Poznajcie naszych ekspertów

Cyber kontra real. Infosfera nauki w dobie sztucznej inteligencji.

Sztuczna inteligencja furtką do rozwoju uczelni i nauki

Nowoczesny model współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym - wyzwanie współczesności

Rada Uczelni a przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego

Współpraca ośrodków badawczych na rynku lokalnym: biznes - samorząd - organizacje pozarządowe - środowiska naukowe

Profesjonalne zarządzanie projektami grantowymi w szkolnictwie wyższym przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi

Centra transferu technologii - struktura, szanse i zagrożenia

Indywidualne Zdolności Innowacyjne - mit czy fakt?

Rola studentów i młodych naukowców w procesie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Ewolucja współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym na przestrzeni lat

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej a współpraca uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Komercjalizacja badań naukowych i ukierunkowywanie badań rozwojowych na potrzeby biznesu i strategicznych gałęzi gospodarki państwa

Sprawiedliwy podział korzyści z własności intelektualnej - aspekty ekonomiczne i prawne

Projekt „Prawo, Innowacje, Nauka – nowoczesny model współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym finansowany jest w ramach umowy DNK/SN/549380/2022 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

O projekcie

Projekt „Prawo, Innowacje, Nauka – nowoczesny model współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym” finansowany jest w ramach umowy DNK/SN/549380/2022 ze środków Ministra Edukacji i Nauki. 

Social Media

konferencjapin@gmail.com