O konferencji

"Prawo, Innowacje, Nauka - nowoczesny model współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym" to 2-dniowa ogólnopolska konferencja naukowa skierowana do przedstawicieli nauki oraz praktyków zajmujących się współpracą sektora szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W czasie konferencji zaprezentowane zostaną osiągnięcia i dobre praktyki w zakresie UBC (University-Business Cooperation) w Polsce, w tym najnowsze wyniki badań naukowych poświęcone tej problematyce. 

Ewolucja współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym na przestrzeni lat.

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej a współpraca uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Rada Uczelni a przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego.

Sztuczna inteligencja furtką do rozwoju uczelni i nauki.

Sprawiedliwy podział korzyści z własności intelektualnej - aspekty ekonomiczne i prawne.

Nowoczesny model współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym - wyzwanie współczesności.

Komercjalizacja badań naukowych i ukierunkowywanie badań rozwojowych na potrzeby biznesu i strategicznych gałęzi gospodarki państwa.

Profesjonalne zarządzanie projektami granatowymi w szkolnictwie wyższym przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi biznes + trzeci sektor.

Współpraca ośrodków badawczych na rynku lokalnym: biznes-samorząd-organizacje pozarządowe środowiska naukowe.

Centra transferu technologii - struktura, szanse i zagrożenia. 

Cyber kontra real czyli pułapki i szanse nauki w świecie sztucznej inteligencji

Zdolność innowacyjna przedsiębiorcy, DNA innowatora

Rola studentów i młodych naukowców w procesie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Analiza Raportów PKA w ramach kryterium 6

Projekt „Prawo, Innowacje, Nauka – nowoczesny model współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym finansowany jest w ramach umowy DNK/SN/549380/2022 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

O projekcie

Projekt „Prawo, Innowacje, Nauka – nowoczesny model współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym” finansowany jest w ramach umowy DNK/SN/549380/2022 ze środków Ministra Edukacji i Nauki. 

Social Media

konferencjapin@gmail.com