PROGRAM KONFERENCJI

Powyższy plan ma charakter poglądowy i Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających z organizacji wydarzenia oraz innych okoliczności wpływających na przedmiot konferencji.

Projekt „Prawo, Innowacje, Nauka – nowoczesny model współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym finansowany jest w ramach umowy DNK/SN/549380/2022 ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

O projekcie

Projekt „Prawo, Innowacje, Nauka – nowoczesny model współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym” finansowany jest w ramach umowy DNK/SN/549380/2022 ze środków Ministra Edukacji i Nauki. 

Social Media

konferencjapin@gmail.com